IIR
Ústav mezinárodních vztahů - Praha
Institute of International Relations - Prague

Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1, tel: +420 234 698 408, fax: +420 224 214 789
 
www.ppzrs.cz

Vítejte na stránkách
Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Každý rok směřují miliardy do třetího světa na rozvojové projekty s cílem odstranit chudobu a podpořit trvale udržitelný rozvoj.
Největším donorem je Evropská unie, Česká republika je na předním místě mezi novými členskými zeměmi. Mezi českými firmami jsou zkušení účastníci rozvojových projektů, mnoho firem by tuto možnost teprve chtělo využít. Je však jen málo českých společností, kterým se podařilo prosadit se v rozvojových projektech financovaných EU či jinými světovými dárci. České firmy přitom nabízejí technologie, výrobky a služby vysoké kvality, mají zkušenosti i reference v zahraničí.

Co je příčinou?

Podle našeho názoru nedostatek informací, kontaktů a know-how v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, asistence i koordinace ze strany státu i organizací podnikatelů.

Na podporu podnikatelských aktivit v rozvojových zemích založily tři velké asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz strojírenské techniky a Asociace podniků českého železničního průmyslu, speciálně zaměřenou neziskovou organizaci pod názvem:

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Cílem Platformy je:

zvyšovat úspěšnou účast českých firem v projektech rozvojové pomoci a spolupráce
podporovat dlouhodobé investice v rozvojových zemích s výhodnou pozicí pro české dodavatele technologií a služeb
prosadit programy rozvojové spolupráce v partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platforma hledá aktivní členy, kteří mají zájem o účast v rozvojových projektech i práci v expertních týmech Platformy i v národní Radě
pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR.

Platforma nabízí prostor pro sdílení informací, zkušeností a kontaktů

V případě zájmu o členství, prosíme zaslat vyplněnou přihlášku do sekretariátu Platformy.